Ouderenwoningen Parkgaarde

Wooncomplex Parkgaarde telt 25 ouderenwoningen met 1 slaapkamer en is gelegen tegenover woonzorgcentrum Parkhof. Elke ouderenwoning beschikt over een living, slaapkamer, keuken, badkamer en een tuin. Het sanitair is aangepast aan de noden van senioren.

Voorwaarden

  • De kandidaat dient minstens 65 jaar te zijn (of 1 van beide partners bij een koppel) op datum van inschrijving.
  • De kandidaat-bewoner moet minstens het jaar voorafgaand aan de inschrijving werkelijk en wettelijk verbleven hebben op het grondgebied van de gemeente Machelen–Diegem.
  • De kandidaat-bewoner moet gedurende de laatste 30 jaar ten minste 15 jaar in Machelen–Diegem hebben gewoond.
  • Personen die bloed-en/of aanverwanten hebben in de eerste of tweede graad, of wiens (overleden) samenwonende partner bloed-en/of aanverwanten heeft in de eerste of tweede graad, die reeds 5 jaar woonachtig zijn in Machelen–Diegem kunnen ook worden ingeschreven.

Procedure

U kandidaat stellen voor een ouderenwoning kan, door het ingevulde inschrijvingsformulier te bezorgen aan de Thuisdiensten, Koningin Fabiolalaan 62, 1830 Machelen. U kunt dit inschrijvingsformulier downloaden onderaan deze pagina.

Wat meebrengen?

  • ingevuld inschrijvingsformulier