Ouderenwoningen Parkgaarde

Wooncomplex Parkgaarde telt 25 ouderenwoningen met 1 slaapkamer en is gelegen tegenover woonzorgcentrum Parkhof. Elke ouderenwoning beschikt over een living, slaapkamer, keuken, badkamer en een tuin. Het sanitair is aangepast aan de noden van ouderen.

Inschrijvingsvoorwaarden

De kandidaat-huurder

 • is inwoner van de gemeente Machelen–Diegem. Een uitzondering geldt voor de ouderenappartementen- of woningen (zie *).
 • of voldoet aan de voorwaarde van lokale binding: de laatste zes jaar drie jaar in de gemeente hebben gewoond of ooit tien jaar in de gemeente hebben gewoond.

De kandidaat dient minstens 18 jaar te zijn op datum van inschrijving.

Inkomensvoorwaarde: maximum gezamenlijk of afzonderlijk belastbaar inkomen zoals de Vlaamse wetgever bepaald heeft voor sociale huur. Deze bedragen worden vastgelegd per gezinssituatie en worden jaarlijks geïndexeerd. Het recentste aanslagbiljet wordt in aanmerking genomen of bij recente wijziging een ander attest van inkomen.

 • gehuwden of samenwonenden en alleenstaanden met één of meerdere personen ten laste: 38.335 euro
 • alleenstaanden zonder personen ten laste: 25.557 euro
 • alleenstaande personen met een handicap: 27.438 euro
 • per persoon ten laste: + 2.143 euro

Eigendomsvoorwaarde: de kandidaat-huurder en de echtgenoot, de persoon met wie hij wettelijk samenwoont of de samenwonende feitelijke partner

 • Hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland voor minstens 50 percent in volle eigendom of in vruchtgebruik.
 • Hebben wel een woning of bouwgrond in België of in het buitenland voor minstens 50 percent in volle eigendom of in vruchtgebruik en engageren zich om die woning te verkopen binnen het jaar na toewijzing lopende de tijdelijke huurovereenkomst van 1 jaar.

(*) Enkel van toepassing op ouderenappartementen of –woningen: 

 • De kandidaat-huurder dient minstens 65 jaar te zijn (of 1 van beide partners bij een koppel) op datum van inschrijving.
 • Indien de kandidaat-huurder geen inwoner van de gemeente Machelen–Diegem is, maar de kandidaat-huurder of diens (overleden) samenwonende partner heeft bloed- en/of aanverwanten in de eerste of tweede graad die reeds 5 jaar woonachtig zijn in Machelen–Diegem, komt zijn kandidatuur in aanmerking.

Procedure

U kandidaat stellen voor een ouderenwoning kan, door het ingevulde inschrijvingsformulier te bezorgen aan de Thuisdiensten, Koningin Fabiolalaan 62, 1830 Machelen. U kunt dit inschrijvingsformulier downloaden onderaan deze pagina.

Wat meebrengen?

 • ingevuld inschrijvingsformulier