Benny Blanckaert Samen Vooruit

Bevoegheden

Functies

 • Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Voorzitter

 • College van burgemeester en schepenen - Toegevoegde schepen

  • Jeugd
  • Sociale Zaken
  • Seniorenbeleid
  • Zorg
  • Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
 • Vast Bureau - Toegevoegde schepen

 • Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk welzijn - Toegevoegde schepen