Steve  Claeys N-VA

Bevoegheden

Functies

 • College van burgemeester en schepenen - Eerste schepen

  • Mobiliteit
  • Ruimtelijke ordening
  • Stedenbouw
  • Woonbeleid
 • Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk welzijn - Eerste schepen

 • Vast Bureau - Eerste schepen