Jean-Pierre De Groef Samen Vooruit

Bevoegheden

Functies

 • College van burgemeester en schepenen - Burgemeester

  • Financiën
  • Burgerzaken
  • Personeelsbeleid
  • Veiligheid en preventie
  • Economie
  • Middenstand
 • Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk welzijn - Burgemeester

 • Vast Bureau - Burgemeester