Magda Geeroms N-VA

Bevoegheden

Functies

 • College van burgemeester en schepenen - Derde schepen

  • Openbare werken

  • Onderhoud gebouwen

  • Milieu

  • Integratie

  • Vlaamse aangelegenheden

  • Dierenwelzijn

  • Kinderopvang

 • Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk welzijn - Derde schepen

 • Vast Bureau - Derde schepen