Uitstallen van koopwaar op openbaar domein

Als een handelaar koopwaar, zoals fruit en groenten, wenst buiten te zetten voor zijn handelszaak heeft hij een vergunning nodig.

Deze vergunning kan hij aanvragen bij de dienst lokale economie : economie@machelen.be aan de hand van een aanvraagformulier.

Na advies van politie en de goedkeuring van het college kan u deze vergunning verkrijgen.

Deze wordt u per post toegestuurd.