Afwijking wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur.

U kunt als handelaar of ambachtsman afwijken van deze sluitingsdag. Een goedkeuring van de gemeente volstaat hiervoor.

Voorwaarden

 • U sluit uw handelszaak 24 uur ononderbroken
 • U vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag
 • U houdt de gekozen rustdag minstens 6 maanden aan.

Procedure

U kiest uw wekelijkse rustdag en het startuur van de sluiting (5 u. of 13 u.) en doet hiervoor een aanvraag bij de gemeente waar uw zaak gevestigd is.

Bedrag

De aanvraag voor de afwijking op de wekelijkse rustdag is gratis.

Uitzonderingen

Het college kan op vraag van meerdere handelaren afwijkingen toestaan (bv. ter gelegenheid van een braderie). Deze afwijking geldt altijd voor alle handelszaken op het volledige grondgebied Machelen-Diegem. 

Het college heeft volgende afwijkingen van de wekelijkse rustdag goedgekeurd voor 2023:

Diegem

 • 10 april -16 april
 • 26 juni - 2 juli
 • 24 juli - 30 juli
 • 25 september - 1 oktober
 • 11 december - 31 decemberMachelen

 • 10 april - 16 april
 • 1 mei - 7 mei
 • 29 mei - 4 juni
 • 12 juni - 18 juni
 • 26 juni - 2 juli
 • 24 juli - 30 juli
 • 25 september - 1 oktober
 • 18 december - 31 december