Afwijking wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur.

U kunt als handelaar of ambachtsman afwijken van deze sluitingsdag. Een goedkeuring van de gemeente volstaat hiervoor.

Voorwaarden

  • U sluit uw handelszaak 24 uur ononderbroken
  • U vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag
  • U houdt de gekozen rustdag minstens 6 maanden aan.

Procedure

U kiest uw wekelijkse rustdag en het startuur van de sluiting (5 u. of 13 u.) en doet hiervoor een aanvraag bij de gemeente waar uw zaak gevestigd is.

Bedrag

De aanvraag voor de afwijking op de wekelijkse rustdag is gratis.

Uitzonderingen

Ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (braderijen, solden, feesten, …), en ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten, kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan. Afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente. In geen geval mogen individuele afwijkingen worden toegestaan. Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.