Aanpassingen openbaar domein

Bij het bouwen of verbouwen van een woning, kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het voetpad of het fietspad zodat u uw woning of garage vlot kan bereiken. Voorbeelden van aanpassingen zijn: het verharden van een oprit, het verlagen van een boordsteen aan het voetpad, het verplaatsen van een verkeersbord of verlichtingspaal, ... , 

Zulke aanpassingen aan het openbaar domein mag u niet u zelf uitvoeren. U vraagt ze aan bij het gemeentebestuur.

Voorwaarden

Enkel noodzakelijke aanpassingen aan het openbaar domein, die het gevolg zijn van vergunde werken, kunnen goedgekeurd worden.

Procedure

U dient een aanvraag in:

  • Schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen met vermelding van naam, adres, telefoon en/of e-mailadres, referentienummer van de vergunning en een korte beschrijving (indien mogelijk foto’s) van de aanpassingen die nodig zijn aan het openbaar domein.
  • Online via het elektronisch aanvraagformulier.

U krijgt bezoek van de technische dienst voor de opmeting van de uit te voeren werken.

Vervolgens ontvangt u een bestek met daarop de afmetingen en een berekening van de kostprijs. Hiervoor heeft de gemeenteraad een retributiereglement goedgekeurd.

Na ontvangst van de betaling neemt de technische dienst contact met u op voor het bespreken van de uitvoeringstermijn.

Na de werken komt de gemeente nog ter plaatse voor een visuele controle van de werkzaamheden, waarna u een document ontvangt van voorlopige oplevering.

Bedrag

U betaalt de kostprijs van de uitgevoerde werken.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing van 22.12.2015: retributiereglement voor aanpassingen aan het openbaar domein.