Discriminatie melden

Bent u slachtoffer van discriminatie op grond van geslacht, seksuele oriëntatie, gezondheidstoestand of handicap, leeftijd, of etnische origine, dan kan u voor een klacht terecht bij een lokaal contactpunt discriminatie.

Het centrum:

  • volgt de klacht op
  • geeft u informatie
  • biedt u bijstand
  • verwijst u door naar andere diensten
  • bemiddelt.

Als het noodzakelijk is, worden er samen met u gerechtelijke stappen ondernomen.

Iedere melding wordt behandeld door een eerstelijnsdienst. Vervolgens krijgt een specialist ter zake het dossier voor verdere behandeling en opvolging.

Procedure

Meldingen kunnen gedaan worden bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum en Federaal Migratiecentrum.

Dit kan: