Inname openbaar domein

Als u bouwt of verbouwt neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan, ... te plaatsen. Hiervoor moet u een toelating aanvragen.

Procedure

U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij uw gemeente.

Dit kan door het online aanvraagformulier of ter plaatse op het gemeentehuis.

Bedrag

De prijs wordt als volgt berekend:

  • 0,25 euro per m² en per dag voor alle bouw- en veranderingswerken in het algemeen en met een minimum van 5,00 euro
  • een forfaitaire som van 15 euro per dag voor het plaatsen van een container
  • een forfaitaire som van 30,00 euro per dag voor het plaatsen van een kraan
  • een forfaitaire som van 6,00 euro per schijf van 10 lopende meter/per dagv oor het instellen van een parkeerverbod
  • 50 euro per set van twee bij elkaar horende parkeerverbodsborden die het begin en het einde van het parkeerverbod aanduiden voor de levering en plaatsing van de palen en borden.

Voor elke ingediende vergunningsaanvraag is de betaling van de retributie verplicht, ook wanneer de vergunning later wordt geannuleerd. Wanneer de oorspronkelijk vergunde termijn wordt verkort geeft dit geen recht op (gedeeltelijke) terugvordering van de retributie.

Wat meebrengen

Identiteitskaart en eventueel een plan.