Gezinszorg

• Verzorgende hulp: bij het toilet, het aankleden, haar-, hand- en voetverzorging, ...
• Praktische huishoudelijke hulp: was/strijk, boodschappen, bereiden van maaltijden, …
• Morele steun: bij eenzaamheid, verlies van een dierbare, …
• Administratieve hulp: bij financiële verrichtingen, het invullen van documenten, …

Voorwaarden

De duur en de aard van de hulp is afhankelijk van de noden en de behoeften van de hulpvragers.

Bedrag

De prijs is afhankelijk van het inkomen, de gezinssamenstelling en de zorggraad.