Belasting op huizen voor erotische verzorging

Er wordt een gemeentebelasting geheven op huizen voor erotische lichaamsverzorging.

Voor wie?

De uitbater van het huis voor erotische lichaamsverzorging. Indien de uitbater onbekend is, dan is de belasting verschuldigd door de eigenaar of huurder van het betreffende pand.

Procedure

Er geldt een jaarlijkse aangifteplicht.

Indien u bij onze diensten bekend bent, zal u een aangifteformulier van ons ontvangen. Indien u nog geen aangifteformulier van ons heeft ontvangen, dient u zelf en uiterlijk op 30 september van het dienstjaar noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

Bedrag

Jaarlijkse belasting per huis: 10.000 euro.