Opcentiemen op onroerende voorheffing (OOV)

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting van het Vlaamse gewest.

De berekening van de onroerende voorheffing is gebaseerd op het kadastraal inkomen. De voorheffing die u betaalt, bestaat uit drie delen:

  • de basisheffing door de Vlaamse overheid
  • de opcentiemen die de provincie vaststelt op deze basisheffing
  • de gemeentelijke opcentiemen.

Voor wie?

Alle inwoners van de gemeente die onderworpen zijn aan de basisbelasting van de onroerende voorheffing.

Procedure

De gemeentebelasting wordt samen met de basispersonenbelasting geïnd door de Vlaamse overheid.

Het gedeelte bestemd voor de gemeente wordt later doorgestort aan de gemeente.

U vindt de bedragen van de gemeentebelasting apart vermeld op het aanslagbiljet. U krijgt dus geen aparte aanslag voor deze belasting.

Bezwaren worden behandeld door de Vlaamse overheid en niet door de gemeente.

Bedrag

De onroerende voorheffing wordt berekend op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen (KI) van het onroerend goed. Ze bestaat uit 3 delen:

  • 2,5 % van het geïndexeerde KI (1,6 % voor sociale woningen) bestemd voor het Vlaamse Gewest = basisheffing of hoofdsom
  • de opcentiemen op de basisheffing voor de provincie: 325 opcentiemen
  • de opcentiemen op de basisheffing voor de gemeente: 1100 opcentiemen.

Elke gemeente en provincie bepaalt zelf hoeveel opcentiemen ze heft.

Uitzonderingen

De Vlaamse Belastingdienst kent kortingen toe.