Ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een woning

Elke huurder van een woning kan zich tot de dienst Ruimtelijke ordening wenden om problemen met de woningkwaliteit van zijn/haar huurwoning aan te kaarten.

Voorwaarden

Om een procedure tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring op te starten, moet de huurder eerst de eigenaar/verhuurder schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien de eigenaar/verhuurder niet reageert op dit schrijven, zal de dienst Ruimtelijke ordening een woningonderzoek inplannen. De resultaten van dit vooronderzoek zullen al dan niet leiden tot het opstarten van een procedure tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring bij Wonen-Vlaanderen.