Vlaamse aanpassingspremie

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. Je kan de premie krijgen als je bv. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om je woning toegankelijker te maken.

Voorwaarden

Je kan de aanpassingspremie aanvragen als bewoner of verhuurder. Om een aanpassingspremie te krijgen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden i.v.m. je leeftijd, inkomen, woning en de facturen.

Meer informatie over voorwaarden en procedure vind je op Vlaanderen.be.

Bedrag

Financieel voordeel

De aanpassingspremie bedraagt per categorie steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen (afgerond tot op het lagere tiental). De premie per categorie is nooit hoger 1.250 euro.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 18 december 1992: instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.

Ministerieel Besluit 27 september 2007: uitvoering besluit Vlaamse Regering 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.

Meer info

Heb je vragen over deze premie of zou je graag geholpen worden bij de aanvraag van deze premie? Neem dan contact op met huisvesting@machelen.be en onze energieconsulent van 3Wplus helpt je graag verder.