Hulp- en wachtnummers

Hulpdiensten

Ziekenwagen 112
Lokale politie  112 of 02 253 33 33
Brandweer 112 of 02 251 00 23
Brandwondencentrum 09 332 34 90 (UZ) of 02 268 62 00 (Militair hospitaal)
Gasreuk 0800 65 065
Antigifcentrum 070 245 245
Child Focus  116 000

Niet-dringend ziekenvervoer

Rode Kruis  105

Sociale dienstverlening

AA Machelen-Diegem 02 252 24 80
AA nationaal 03 239 14 15
Aidstelefoon 078 15 15 15
Autismetelefoon 078 15 22 52
CAW Vilvoorde 02 252 09 39
Diabetes Infolijn 0800 96 333
Druglijn 078 15 10 20
Holebifoon 0800 99 533
JO-lijn (bijzondere jeugdbijstand) 0800 900 33
Kinder- en jongerentelefoon 102
Kind & Gezin 078 150 100
Vertrouwenscentrum kindermishandeling 0800 970 79
Ouderenmishandeling 078 15 15 70
Racismebestrijding 0800 12 800
Tele-onthaal 106
Vlaams Fonds voor Integratie van Personenmet een Handicap 016 31 12 11
Vlaamse Kankertelefoon 078 150 151
Zelfmoordpreventie 02 649 95 55

Wachtdiensten

Dokters

Centraal nummer: 02 751 33 30

Website: www.huisarts.be

Apothekers

Centraal nummer: 0903 99 000 (1,50 euro/min)

Website: www.apotheek.be

Tandartsen

Centraal nummer: 0903 39 969 (1,50 euro/min)

Website: www.tandarts.be

Dierenarts

Website: www.mijndierenarts.be of www.dierenartsenwachtdienst.be