Propere Burger

Wilt u zich vrijwillig inzetten voor de netheid van een deel van het openbaar domein? Meld je dan aan als Propere Burger.

Propere Burgers geven het goede voorbeeld en engageren zich gedurende 1 jaar vrijwillig om een deel van het openbaar domein in hun buurt net te houden. Dit gaat van het onkruidvrij houden van de stoepen tot het opruimen van zwerfvuil en het melden van sluikstort.

Vrijwilligers die zich individueel willen inzetten voor de netheid van hun straat of buurt krijgen van de gemeente de nodige ondersteuning: 

  • materiaal: handschoenen, vuilniszakken, grijpers, fluohesjes
  • verzekering
  • draaiboek met praktische informatie.

Inschrijven

Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier:

  • schriftelijk te bezorgen aan de dienst Leefmilieu, Woluwestraat 1 in 1830 Machelen of

  • te mailen naar¬†milieudienst@machelen.be of

  • persoonlijk af te geven aan het onthaal tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.