Reclamewagens

Om reclame te voeren op de openbare weg, met voertuigen voorzien van reclamepanelen, al dan niet uitgerust met luidsprekers, dient u eerst een schriftelijk toelating te vragen aan de gemeente.

Reclamewagens dienen het verkeersreglement na te leven en de verkeersveiligheid te respecteren.

Procedure

Aanvragen kan door te mailen naar secretariaat@machelen.be of schriftelijk, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.

Na advies van de lokale politie en de betrokken diensten, ontvangt u van het secretariaat een schriftelijk antwoord.

Bedrag

Gratis.