Stroomuitval - wat te doen?

Stroomtekort, hoe kan dat?

Elektriciteitsschaarste treedt op als de productie sterk daalt en er geen elektriciteit in voldoende hoeveelheden kan worden ingevoerd om aan de vraag van de consumenten te voldoen.

De federale overheid en Elia, de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit, zien er voortdurend op toe dat het aanbod van en de vraag naar stroom in ons land in evenwicht is.

Behalve bij een onvoorzien incident, kunnen we op voorhand een risico op stroomtekort vaststellen en erop anticiperen. Elektriciteit in grote hoeveelheden opslaan is helaas niet mogelijk. Maar als ieder van ons zijn elektriciteitsverbruik maximaal beperkt zodra er een tekort wordt aangekondigd, kunnen we een stroomtekort vermijden.

We weten allemaal dat als we te veel toestellen tegelijk op hetzelfde stopcontact aansluiten, de zekering springt. Wel, dit geldt ook voor het land: als we veel meer verbruiken dan er op het net beschikbaar is, wordt de voorziening afgesloten om technische problemen op grote schaal te voorkomen.

Preventieve oplossingen

We moeten alles in het werk stellen om een lokale afschakeling of algemene black-out te vermijden! 

Nu worden al oplossingen gezocht. De productie met andere middelen dan kernenergie aanvullen, invoerovereenkomsten uitbreiden, de elektriciteitsmarkt in evenwicht brengen, … Maar deze acties volstaan misschien niet. Vooral niet bij slechte weersomstandigheden bij onze buurlanden, met een sterke stijging van hun energieverbruik als gevolg.

Daarom zullen er bij een dreigend tekort grootschalige maatregelen worden getroffen om het verbruik te beperken:

  • overheden, ondernemingen en handelszaken wordt gevraagd hun consumptie drastisch te verminderen
  • openbare verlichting van monumenten en autosnelwegen kan worden uitgeschakeld, evenals decoratieve publieke, commerciële of privébuitenverlichting
  • ook kan een beperking van het openbaar vervoer (treinen, trams, metro’s) worden overwogen.

Maar we doen ook een beroep op u! Als antwoord op een uitzonderlijke situatie moeten we allemaal samen ons steentje bijdragen.

Het afschakelplan

Waarom?

Afschakeling is de ultieme maatregel om een algemene black-out te voorkomen.

Als we er met preventieve maatregelen niet in slagen om het algemene stroomverbruik in ons land voldoende te doen dalen, dan is er geen andere oplossing dan de elektriciteitsvoorziening in sommige regio’s af te sluiten. Deze tijdelijke stroomonderbrekingen gedurende de verbruikspiek (van 17 tot 20 uur) noemen we het afschakelplan.

Samen kunnen we een afschakeling helpen vermijden. Als we allemaal een inspanning doen om ons stroomverbruik te beperken, kunnen we een afschakeling helpen vermijden! Dit geldt zowel voor de inwoners van de gemeenten die met een afschakeling te maken kunnen krijgen, als voor de andere mensen. Vele kleintjes maken één grote.

Hoe werkt het?

7 dagen vóór een effectief risico op een stroomtekort maken, zal de bevolking ingelicht worden over de noodzaak van een vermindering van onze elektriciteitsconsumptie.

In laatste instantie, als onze inspanningen niet voldoende zijn, zullen ze op de vooravond van een eventueel tekort beslissen welke distributiecabines worden afgeschakeld. Deze cabines zijn gegroepeerd in zes “schijven” verdeeld over het hele land.

U wordt 24 uur op voorhand op de hoogte gebracht van de kans dat u de dag nadien, tussen 17 en 20 uur ongeveer, zonder stroom wordt gezet.

Meer informatie over het risico op schaarste in België en hoe u een afschakeling kunt helpen vermijden, vindt u op www.economie.fgov.be.

De lijsten op straatniveau van het afschakelplan kan u nu ook terugvinden op de websites van de distributienetbeheerders (www.eandis.be -www.infrax.be).