Subsidiereglementen

De gesubsidieerde engageert zich om het belang van het gebruik van het Nederlands te erkennen bij het uitvoeren van de gesubsidieerde activiteiten (toepassing decreet lokaal bestuur).

Bijlagen