Veegplan

Om de straten en pleinen schoon te houden heeft de gemeente een veegplan opgesteld. Een aantal keer per jaar passeren we in uw straat met een veegwagen voor een grondige schoonmaakbeurt van de goten. Zo grondig dat de auto’s er even voor naar een ander plekje moeten.

De veegwagen wordt dagelijks ingezet voor het reinigen van de goten in de woonzones en de bedrijventerreinen en voor het reinigen van pleinen en parken.

Door de grondige schoonmaak verkleint de kans op onkruidgroei en op verstoppingen in de rioleringen. Ook het zwerfvuil wordt mee opgeruimd. Door het vegen halen we immers de voedingsbodem voor onkruid weg.

Parkeerverbod

Op de dag dat er geveegd wordt, geldt een parkeerverbod. Dat merkt u aan de tijdelijke verbodsborden. Als iedereen het parkeerverbod respecteert, kunnen de werkmannen hun werk optimaal uitvoeren.

We vegen afwisselend de straatkant met de even en de oneven nummers. Op die manier kunt u nog steeds dicht bij huis parkeren.

Het parkeerverbod geldt telkens vanĀ 8 tot 15 uur. Is de veegwagen gepasseerd? Dan halen we de borden meteen weg en kunt u opnieuw voor de deur parkeren.

Kalender

In het ‘veegplan’ vindt u de datum voor de schoonmaakbeurt in uw straat. Markeer deze alvast in uw agenda. Soms kan de planning afwijken door feestdagen, weersomstandigheden of activiteiten.

De straten waar vandaag reeds beurtelings parkeren van toepassing is, zijn niet ingekleurd. Deze straten worden beurtelings geveegd op het moment dat er een parkeerverbod geldt.