Veilige schoolomgeving

Een schoolomgeving moet een veilige plek zijn voor onze kinderen. Zowel de omgeving rondom de school, als de weg van en naar school. 

Het actieplan ‘Veilig naar school’ bevat concrete maatregelen die een veilige schoolomgeving moeten creëren voor de 1.650 leerlingen in onze 5 scholen. Dit plan is het resultaat van een bevraging bij de leerlingen, ouders, leerkrachten, gemeenschapswachten en politie. 

4 verkeerszones 

Onze 2 deelgemeenten worden ingedeeld in 4 verkeerszones: de fietsstraten (30 km/u.), woonerven (20km/u.), zone 30 (30 km/u.) en zone 50 (50 km/u.).

De schoolomgevingen, allen in een zone 30, worden duidelijk aangegeven in het straatbeeld. 

In de volledige bebouwde kom geldt voorrang van rechts, tenzij anders aangeduid.

Opgelet, u nadert een schoolpoort 

U zal er niet meer naast kunnen kijken. Aan alle basisscholen maakt een octopuspaal u erop attent dat u een schoolpoort nadert. Een verkeersbord op straat geschilderd en een mobiele snelheidsmeter op zonne-energie maken u bewust van de snelheid die u aanneemt in de schoolomgeving. 

Uw kind veilig afzetten

Uw kind veilig afzetten en ophalen aan school. Een bekommernis van vele ouders/grootouders. De gemeente neemt maatregelen om dit georganiseerd te laten verlopen. We vragen aan iedereen om ook hier alle verkeersregels te respecteren. Dit in belang van de veiligheid van alle weggebruikers. 

Gele pyramides op het voetpad van de Toekomststraat en in de Watermolenstraat zorgen voor extra veiligheid aan basisschool De Sterrenhemel en GBS De Fonkel. 

In de Watermolenstraat geldt een parkeerverbod tussen GBS De Fonkel en de Fonkelstraat. 

De schoolbushalte voor GBS De Fonkel wordt verplaatst van de Watermolenstraat naar de Zaventemsesteenweg (die een 30 km straat wordt). De halte voor de Parochiale Basisschool komt op de Woluwelaan (gelijk met de halte van De Lijn). 

Een Kiss&ride-zone aan de Parochiale basisschool zorgt voor het veilig afzetten en ophalen. 

Op de Kiss & Ride-strook kan u met de wagen stoppen om de kinderen af te zetten of op te halen. U mag er niet parkeren, ook niet kortparkeren. Het moet vooruit gaan. Dus boekentassen moeten mee op de achterbank, niet in de koffer van de auto. Kinderen stappen uit aan de veilige kant en ouders stappen niet mee uit. 

Uw kind of kleinkind toch begeleiden tot aan de poort? Dat kan, maar dan moet u wel reglementair parkeren. 

Gemeenschapswachten en wijkpolitie helpen uw kind veilig oversteken 

Onze gemeenschapswachten zorgen dagelijks voor een veilige overgang aan elke schoolpoort. Ook 2 wijkinspecteurs een oogje in het zeil op het naleven van de verkeersregels. Bij foutief gedrag zal de politie u waarschuwen en indien nodig beboeten.

4 verkeerszones

Fietsstraten

In de fietsstraten is de fietser koning. Fietsers hebben er voorrang op de auto. U mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar u mag er niet sneller rijden dan 30 km/u. 

Fietsers moeten zich uiteraard ook aan de regels houden. In een éénrichtingsstraat mogen fietsers de hele breedte van de rijbaan gebruiken. In een tweerichtingsstraat mogen ze de breedte van de weg gebruiken aan de kant van hun rijrichting. In een fietsstraat mag u met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen. 

Veilige fietsroutes moeten jongeren en andere inwoners aanmoedigen om meer de fiets te gebruiken en de auto thuis te laten.

Fietsstraten Machelen 

Fr. Van Molderstraat, Turcksinstraat (vanaf Fr. Van Molderstraat richting centrum), Dorpsstraat, C. Peetersstraat, Hansoulstraat, Toekomststraat (vanaf voorbij kruispunt met Albertlaan), Koning Albertlaan (vanaf kruispunt met Toekomstraat richting centrum), Vredestraat, C. Francoisstraat, Van Fraechemstraat, Kerklaan (vanaf kruispunt Van Obberghenstraat tot achter kerk), G. Ferréstraat en Vandenberghestraat.

Fietsstraten Diegem

Oude Haachtsesteenweg (tussen Aldi en Karel Van Miertstraat), Broekstraat, Watermolenstraat, De Fonkelstraat, Vankeerbergenstraat en Bosstraat. 

Woonerven 

Een woonerf is een zone voor gemengd verkeer met absolute voorrang voor voetgangers. Als voetganger mag u er de hele openbare weg gebruiken. De snelheid is er beperkt tot 20 kilometer per uur. 

Kenmerken woonerf 

  • Als voetganger mag u er de hele openbare weg gebruiken, maar u mag het verkeer niet belemmeren.
  • Spelen is er toegelaten.
  • De snelheid is er beperkt tot 20 km/u. Bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen. Zo nodig moeten ze stoppen.
  • Parkeren is verboden met uitzondering van de plaatsen die specifiek voor parkeren zijn ingericht (aangeduid met letter P op de grond). 

Woonerven in Machelen-Diegem 

Merelplein, Fr. Degeyndtgaarde, Regimentsberg, Oude Haachtsesteenweg, Bleyfuesz en De Reinelaan. 

Zone 30 

De meeste straten in de dorpskernen, behalve de grote toegangswegen, worden zone 30. Hier is de snelheid beperkt tot 30 km/u. Dit is veilig én duidelijk voor alle weggebruikers. Vergissen kan niet meer. 

In de zone 30, net zoals in gans de bebouwde kom, geldt voorrang van rechts, tenzij anders aangeduid staat. 

Deze snelheid maakt gemengd verkeer van auto’s en fietsers mogelijk. Maar dit betekent ook in eerste instantie een hoffelijkheid van alle weggebruikers en voorzichtigheid in het belang van de fietsers en voetgangers. 

Zone 50 

In een beperkt aantal straten is nog 50 km/u toegestaan. Dit zijn voornamelijk de invalswegen en de wegen waar het wijkverkeer de woonzones binnen- en buitenrijdt. Ook hier geldt, zoals in gans de bebouwde kom, voorrang van rechts, tenzij anders aangeduid. 

Andere maatregelen en acties 

Samen met de basisscholen organiseren we jaarlijks een verkeersweek. De kleinsten leren op een leuke manier kennis maken met het verkeer. De andere klassen krijgen verkeersles, leren over de wijkpolitie en kunnen hun fietsbehendigheid verbeteren tijdens praktische rijlessen. 

Dagelijks werken onze diensten aan het onderhoud van voet- en fietspaden. Jaarlijks worden ook aan aantal voetpaden en fietspaden heraangelegd.

Iets te melden?

Merkt u ergens een probleem? Aarzel niet om het ons te melden via www.machelen.be/melden.

Download hier de brochure 'Veilig naar school'.