Verbintenis tot tenlasteneming

Bij een verbintenis tot tenlasteneming stelt u zich financieel garant voor de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring van een buitenlandse burger gedurende zijn/haar verblijf in België.

Wie?

De persoon die de verbintenis ondertekent, moet de Belgische nationaliteit hebben of gemachtigd zijn om voor onbepaalde duur in België te verblijven. Hij/zij moet bovendien bewijzen over voldoende financiële middelen te beschikken.

Hoe?

U dient hiervoor het betreffende formulier (model 3bis) in te vullen en te voorzien van uw handtekening. Uw handtekening dient gelegaliseerd te worden door het gemeentebestuur. De legalisering is kosteloos.

LET OP! Dit document moet u recto verso afdrukken en invullen.

Voor een student is dit het formulier "model 32".

Dit document bezorgt u aan de persoon die u wilt uitnodigen. Deze persoon biedt zich dan aan bij de Belgische vertegenwoordiging in het buitenland voor de visumaanvraag.

Documenten

Meer informatie

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de dienst Burgerzaken van de gemeente of kan je een kijkje nemen op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.