Verblijfsbelasting

Er wordt een gemeentebelasting geheven op het verhuren van:

 • logies (hotel, gastenkamers, vakantielogies, vakantiewoningen,…)
 • woongelegenheid aan personen die niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente of het vreemdelingenregister.

Voor wie?

De eigenaar die de logies of woongelegenheden ter beschikking stelt.

Procedure

 • u bezorgt ons een aangifteformulier binnen de 30 kalenderdagen
 • bij aanvang van de activiteit
 • bij stopzetting van de activiteit (al dan niet tijdelijk)
 • in geval van een wijziging in het aantal aangeboden logies
 • in geval van een wijziging in de categorie of toekenning sterren

Het aangifteformulier vindt u in bijlage.

Bedrag

De belasting wordt bepaald als volgt:

 1. hotel met één of twee sterren: 4,24 euro per bezette kamer per nacht
 2. hotel met drie of meer sterren: 5,18 euro per bezette kamer per nacht
 3. hotels die geen classificatie aanvragen of toegekend krijgen, worden onder 2. geclassificeerd.
 4. gastenkamers en vakantielogies: 155 euro per kamer per jaar
 5. vakantiewoningen en verhuur van woongelegenheid aan personen die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente Machelen bedraagt:
  • voor de 1e t.e.m. de 9e woning 330 euro per woning/jaar
  • vanaf de 10e t.e.m. de 15e woning 660 euro per woning/jaar
  • vanaf de 16e woning 1000 euro per woning/jaar.

Uitzonderingen

Er geldt een vrijstelling van belasting voor ziekenhuizen, rust -en verzorgingsinstellingen en uitbatingen van overheidsinstellingen ( tenzij in concessie gegeven aan niet overheidsinstellingen )

Logies en/of woongelegenheden waarvoor een officiële inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente Machelen geregistreerd werd op 1 januari van het aanslagjaar.