Verblijfsbelasting

Er wordt een gemeentebelasting geheven op het verhuren van:

 • logies (hotel, gastenkamers, vakantielogies, vakantiewoningen,…)
 • woongelegenheid aan personen die niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente of het vreemdelingenregister.

Voor wie?

De eigenaar die de logies of woongelegenheden ter beschikking stelt.

Procedure

 • u bezorgt ons een aangifteformulier binnen de 30 kalenderdagen
 • bij aanvang van de activiteit
 • bij stopzetting van de activiteit (al dan niet tijdelijk)
 • in geval van een wijziging in het aantal aangeboden logies
 • in geval van een wijziging in de categorie of toekenning sterren

Het aangifteformulier vindt u hier.

Bedrag

De belasting wordt bepaald als volgt:

 1. hotel zonder ster of met één ster: 900 EUR per kamer per jaar
 2. hotel met twee sterren: 1.000 EUR per kamer per jaar
 3. hotel met drie sterren: 1.200 EUR per kamer per jaar
 4. hotel met vier sterren: 1.400 EUR per kamer per jaar
 5. hotel met vijf sterren: 1.600 EUR per kamer per jaar
 6. gastenkamers en vakantielogies: 140,00 EUR per kamer per jaar
 7. vakantiewoningen en verhuur van woongelegenheid aan personen die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente Machelen bedraagt:

 - voor de 1e t.e.m. de 9e woning 300 euro per woning /jaar

 - vanaf de 10e t.e.m. de 15e woning 600 euro per woning /jaar

 - vanaf de 16e woning 900 euro per woning /jaar.

Uitzonderingen

Er geldt een vrijstelling van belasting voor ziekenhuizen, rust -en verzorgingsinstellingen en uitbatingen van overheidsinstellingen ( tenzij in concessie gegeven aan niet overheidsinstellingen )

Logies en/of woongelegenheden waarvoor een officiële inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente Machelen geregistreerd werd op 1 januari van het aanslagjaar.