Begraafplaatsen

De gemeente Machelen beschikt over 2 begraafplaatsen:

 • begraafplaats van Machelen in de Kerkhofdreef
 • begraafplaats van Diegem aan de Zaventemsesteenweg

Mogelijkheden tot begraven 

Begraven zonder concessie

Graf in volle grond
Urnenkelder
Nis columbarium
Asverstrooiing
Gratis gratis  gratis Gratis
15 jaar 15 jaar 15 jaar Naamplaatje 15 jaar
1 persoon 1 persoon 1 persoon 1 persoon
Geen verlenging mogelijk, tenzij aanvraag naar concessie Geen verlenging mogelijk, tenzij aanvraag naar concessie Geen verlenging mogelijk, tenzij aanvraag naar concessie Verlenging van naamplaatje mogelijk van 30 jaar
Mogelijk tot overgaan naar concessie van 30 jaar mits ontgraving Mogelijk tot overgaan naar concessie van 30 jaar Mogelijk tot overgaan naar concessie van 30 jaar  
Mogelijk tot aanvragen van een naamplaatje € 250 Mogelijk tot aanvragen van een naamplaatje € 250 Mogelijk tot aanvragen van een naamplaatje € 250 Mogelijk tot aanvragen van een naamplaatje € 250

Begraven met concessie

Grafkelder
Urnenkelder
Nis columbarium
€ 1 500/p.

€ 1 500/p.

€ 1 500/p.

30 jaar 30 jaar 30 jaar
1 of 2 perso(o)n(en) 1 of 2 perso(o)n(en) 1 of 2 perso(o)n(en)
Verlenging met 30 jaar mogelijk (€ 750/p.) Verlenging met 30 jaar mogelijk (€ 750/p.) Verlenging met 30 jaar mogelijk (€ 750/p.)
Mogelijk tot aanvragen van een naamplaatje € 250 Mogelijk tot aanvragen van een naamplaatje € 250 Mogelijk tot aanvragen van een naamplaatje € 250

Voor personen die niet ingeschreven zijn in de gemeente wordt dit tarief verhoogd met 50 %.

Diegene door de familie aangesteld om de begraving te regelen, stelt de gemeente in kennis van een begraving aan de hand van het aangifteformulier minstens 3 werkdagen voor de begraving.

Een graf- of nisconsessie dient u aan te vragen bij de gemeente.

Overledenen waarvan de as verstrooid is op de strooiweide, krijgen een gedenkplaatje op een zuil. Op de begraafplaats is er een afzonderlijk perk voorzien voor de overleden kinderen en oud-strijders van de gemeente.

Openingsuren

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn toegankelijk:

 • van 1 oktober tot 31 maart: van 9 uur tot 16 uur
 • van 1 april tot 30 september: van 9 uur tot 18 uur

De week voor en na Allerheiligen zijn de begraafplaatsen open van 9 tot 18 uur.

De lijkbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen gebeurt steeds op werkdagen van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur, en op zaterdag van 9 uur tot 12.30 uur. De burgemeester kan hierop afwijkingen toestaan.

Graftekens

Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen, hun opschriften of aard van de materialen, de zindelijkheid, gezondheid, veiligheid en rust op de begraafplaats kunnen verstoren. De aanplantingen mogen niet hoogstammig zijn of de grenzen van het graf of van de geconcedeerde grond overschrijden.

Graftekenens mogen in geen geval de volgende afmetingen overschrijden:

 • bij een graf volle grond/grafkelder: 2 m lengte - 1 m breedte - 1 m hoogte
 • bij een graf op de kinderperken: 1,50 m lengte - 0,75 m breedte - 1 m hoogte

 • bij afdekplaat columbarium: horizontaal 50 cm - verticaal 50 cm - dikte 10 cm

 • bij afdekplaat urnekelder: lengte 50 cm - breedte 50 cm - hoogte 50 cm

Mogelijkheden van lijkbezorging buiten de begraafplaats

 • asverstrooiing op zee
 • indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald, of - in geval van een minderjarige - op verzoek van de ouders, kan de as worden begraven of uitgestrooid op een andere plaats dan de begraafplaats (niet op openbaar domein of op een terrein dat geen eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, tenzij mits schriftelijke toestemming van de eigenaar)
 • ter bewaring ter beschikking worden gesteld van de nabestaanden.