Belasting op reclameborden

Er wordt een gemeentebelasting geheven op reclameborden die zichtbaar vanaf een verkeersweg zijn. Het gaat om vaste, occasionele of verplaatsbare reclameborden.

Voor wie?

Diegene die gebruik maakt van het reclamebord of indien onbekend, door de eigenaar van de grond of gebouw waar het reclamebord geplaatst werd.

Procedure

Er bestaat een aangifteplicht.

Voor de verplaatsbare en occasionele borden, dient u zelf aangifte te doen ten laatste de dag voor de plaatsing van elk bord.

Voor vaste borden bestaat er een jaarlijkse aangifte. Indien u het voorgaande jaar reeds onderhevig was aan deze belasting, zal u automatisch een aangifteformulier van ons ontvangen. Indien u nog niet bekend bent als belastingplichtige bij onze dienst en/of geen aangifteformulier ontvangen heeft, dient u ons uiterlijk op 15 januari volgend op het belastingjaar, de noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

Bedrag

  • 30 euro / m² voor borden kleiner of gelijk aan 10 m², met een minimum belasting van 30 euro
  • 100 euro / m² voor borden groter dan 10 m².

Voor borden met rechtstreekse of onrechtstreekse verlichting wordt de belasting verhoogd met 50%.

Uitzonderingen

Er geldt een vrijstelling van belasting in kader van:

  • verplichte bekendmakingen
  • voorbehouden reclamepanelen volgens artikel 5 van het reglement
  • affichering voor activiteiten en/of producten die op deze plaats bijgewoond kunnen worden, verbruikt worden, gekocht of verhuurd worden en voor eigen rekening gesteld zijn.