Belgische nationaliteit aanvragen (meerderjarigen)

In geval van verkrijging (of herkrijging) van de Belgische nationaliteit, moet uw hoofdverblijfplaats in België gevestigd zijn op grond van een wettelijk verblijf:

  • op het moment van de indiening van de verklaring: moet u toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van onbeperkte duur in België
  • gedurende de periode die de verklaring onmiddellijk voorafgaat: moet u toegelaten of gemachtigd zijn om meer dan 3 maanden in België te verblijven.

Naast de voorwaarden van wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats, worden ook voorwaarden inzake maatschappelijke integratie en/of economische participatie en/of taalkennis en/of deelname aan de onthaalgemeenschap gesteld.

Voorwaarden

Voor elke procedure gelden specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden kan u nalezen op de website van FOD Justitie via https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/nationaliteit/belg_worden/verklaring_tot_verkrijging.

Procedure

Voldoet u aan de voorwaarden, maak dan een afspraak bij de loketten van dienst Burgerzaken.

Bedrag

Aan deze procedure is een registratierecht van 150 euro verbonden.

Regelgeving

Wet van 4 december 2012 – verschenen in Belgisch Staatsblad op 14 december 2012.

K.B. van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (B.S. 21/01/2013 en errata op 18/02/2013).

K.B. van 17 januari 2013 tot vaststelling van de lijst van landen waar het verkrijgen van akten van geboorte onmogelijk is of op zware moeilijkheden botst (B.S. 30/01/2013).

Omzendbrief van 8 maart 2013 betreffende bepaalde aspecten van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.