Belgische nationaliteit aanvragen (meerderjarigen)

In geval van verkrijging (of herkrijging) van de Belgische nationaliteit, moet uw hoofdverblijfplaats in België gevestigd zijn op grond van een wettelijk verblijf:

  • op het moment van de indiening van de verklaring: moet u toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van onbeperkte duur in België
  • gedurende de periode die de verklaring onmiddellijk voorafgaat: moet u toegelaten of gemachtigd zijn om meer dan 3 maanden in België te verblijven.

Naast de voorwaarden van wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats, worden ook voorwaarden inzake maatschappelijke integratie en/of economische participatie en/of taalkennis en/of deelname aan de onthaalgemeenschap gesteld.

Voorwaarden

Voor elke procedure gelden specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden kan u nalezen op de website van FOD Justitie via https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/nationaliteit/belg_worden/verklaring_tot_verkrijging.

Procedure

Voldoet u aan de voorwaarden, maak dan een afspraak bij de loketten van dienst Burgerzaken.

Bedrag

Aan deze procedure is een registratierecht van 150 euro verbonden.

Je betaalt nog 100 euro dossierkosten aan het loket Burgerzaken.

Regelgeving

Wet van 4 december 2012 – verschenen in Belgisch Staatsblad op 14 december 2012.

K.B. van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (B.S. 21/01/2013 en errata op 18/02/2013).

K.B. van 17 januari 2013 tot vaststelling van de lijst van landen waar het verkrijgen van akten van geboorte onmogelijk is of op zware moeilijkheden botst (B.S. 30/01/2013).

Omzendbrief van 8 maart 2013 betreffende bepaalde aspecten van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.