Gemeenteraad

De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraad staat in voor alles in verband met het gemeentelijk belang, behalve voor de taken die de wet heeft toegewezen aan de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen. 

De gemeente- en OCMW-raad bestaan uit dezelfde 25 leden. Zij worden verkozen voor een periode van zes jaar. Het mandaat van de huidige raadsleden loopt tot 31 december 2024. 

De gemeenteraad vergadert normaal elke 3e dinsdag van de maand om 19.15 uur in het gemeentehuis. Het openbare gedeelte kan door iedereen worden bijgewoond, als toeschouwer.

Sinds eind 2018 worden de vergaderingen van de gemeenteraad opgenomen.
Verslagen kunnen nu ook online beluisterd worden.

Samenstelling