Gemeenteraad

De gemeenteraad controleert het gemeentebestuur en debatteert en beslist over belangrijke dossiers, zoals:

  • Reglementen
  • Budget en rekeningen
  • Belastingen en retributies
  • Voorwaarden en gunningswijze van werken, leveringen en diensten
  • Uitvoering van grote werken

De gemeenteraad vergadert normaal elke 3e dinsdag van de maand om 20.05 uur in het gemeentehuis. Als toeschouwer kan je zelf het openbare gedeelte bijwonen.

Samenstelling

Samenstelling raden

Agenda, beslissingen en verslagen

Agenda's en verslagen online lezen

Audio live volgen tijdens vergadering

Agenda's, besluiten en verslagen van voor juni 2021 kan je bekijken in het archief.