Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De raad van maatschappelijk welzijn kan over alles beslissen waarvoor het OCMW bevoegd is. De raad is het belangrijkste orgaan van het OCMW, zij stippelt het beleid en de krachtlijnen van het OCMW uit. 

De raad vergadert elke 3de dinsdag van de maand om 20.00 uur in het gemeentehuis, voorafgaand aan de gemeenteraad. Het openbare gedeelte kan door iedereen worden bijgewoond, als toeschouwer.

Samenstelling

Samenstelling raden

Agenda, beslissingen en verslagen

Agenda's en verslagen online lezen

Audio live volgen tijdens vergadering

Agenda's, besluiten en verslagen van voor juni 2021 kan je bekijken in het archief.