Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De raad van maatschappelijk welzijn kan over alles beslissen waarvoor het OCMW bevoegd is. De raad is het belangrijkste orgaan van het OCMW, zij stippelt het beleid en de krachtlijnen van het OCMW uit. 

De raad bestaat uit dezelfde 25 leden als de gemeenteraad. Zij worden verkozen voor een periode van zes jaar. Het mandaat van de huidige raadsleden loopt tot 31 december 2024. 

De raad vergadert elke 3de dinsdag van de maand om 19.00 uur in het gemeentehuis, voorafgaand aan de gemeenteraad. Het openbare gedeelte kan door iedereen worden bijgewoond, als toeschouwer.

Sinds eind 2018 worden de vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn opgenomen. Verslagen kunnen nu ook online beluisterd worden.

Samenstelling