Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan doet uitspraken over toekomstige ontwikkelingen in de gemeente op het vlak van ruimtelijke ordening. De initiatieven die worden genomen, kunnen worden uitgewerkt in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.