Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt om uitvoering te geven aan de visie die werd ontwikkeld in het ruimtelijk structuurplan.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt op de 3 verschillenden niveaus: het gewest, de provincie en de gemeente. Elke overheid maakt plannen op zijn niveau:

  • In Vlaanderen: gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP)

  • In Vlaams-Brabant: provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP)

  • In Machelen: gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Waar een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is goedgekeurd, worden de verkavelingsvergunningen en de BPA's (Bijzonder Plan van Aanleg) opgeheven.

Machelen heeft drie RUP's: RUP Machelen-centrum, RUP Diegem-centrum en RUP Diegem Pegasus.