Herinrichting begraafplaatsen

De begraafplaatsen zijn een plaats waar we onze dierbaren begraven. Maar ook een plek om te gedenken, een plek van bezinning en rust. Daarom wordt de begraafplaats in Machelen heringericht. 

Opzet is een rustgevend geheel van graven, urnen, strooiweiden en sterretjesweiden te creëren.

We kiezen voor duurzame, bio-diverse, groene en toegankelijke begraafplaatsen. Een rustplek voor onze inwoners, met de nodige sanitaire voorzieningen.

Wij realiseren ons dat het herinrichten van begraafplaatsen gevoelig ligt. We pakken dit dan ook heel zorgvuldig en gefaseerd aan.

Voor deze herinrichting gaat het lokaal bestuur niet over 1 nacht ijs. Er is een samenwerking met Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, Pro-Natura, vrederechter Gilbert Putteman en de Heemkundekring Machala.

Regelgeving

Begraafplaatsen zijn geregeld door Vlaamse regelgeving. De eeuwigdurende concessies zijn door een wet van 1971 omgezet naar concessies van 50 jaar.

De gemeenteraad heeft in het najaar van 2020 het huishoudelijk, politie- en retributiereglement op de begraafplaatsen hernieuwd en aangepast aan de hogere regelgeving. Voor de niet-geconcedeerde graven zijn we nog verder gegaan. Daar hebben we de grafrust bepaald op 15 jaar in plaats van de 10 jaar zoals door de regelgeving voorgeschreven.

Indeling begraafplaats

Nu en in de toekomst blijft de mogelijkheid om zich te laten begraven op een niet geconcedeerde wijze: graven (in volle grond), columbarium of urnenkelder. Dat blijft gratis en men heeft dan een zekerheid van 15 jaar. Het laten verstrooien van de as blijft ook mogelijk, en ook dat blijft gratis.

De gemeentelijke begraafplaats is pluralistisch, er worden geen aparte percelen ingericht op basis van geloofsovertuiging.

De enige aparte percelen die er zijn en blijven zijn de percelen waar de oorlogsslachtoffers, oud-oorlogsstrijders/verzetstrijders worden begraven. Ook voor de kindergraven blijft een apart perceel voorzien.

Nieuw op de heringerichte begraafplaats zal een zone zijn waar de natuurbegraafplaats komt, ook zonder onderscheid naar geloofsovertuigingen.

<<< huidige indeling begraafplaats

<<< toekomstconcept begraafplaats

FASE 1 – Ontruiming vervallen niet-geconcedeerde graven

We zijn gestart met de ontruiming van de graven, nissen en urnenkelders waarvoor geen concessie genomen werd en waarvan de termijn vervallen is (ouder dan 15 jaar).

Aan de graven en de ingang van de begraafplaats werd een bericht geplakt dat de graven worden ontruimd. Nabestaanden krijgen zo de tijd om het grafmonument en herdenkingstekens te verwijderen, een naamplaatje of een concessie aan te vragen.

Nog tot 31 december 2021 hebben nabestaanden de mogelijkheid om:

  • een naamplaatje aan te vragen
  • herdenkingstekens en grafmonumenten weg te nemen
  • een concessie aan te vragen

FASE 2 – Hernieuwing van de vervallen geconcedeerde graven

Op 1 januari 2021 startte de procedure tot ontruiming van de vervallen geconcedeerde graven, nissen en urnenkelders. Dit zijn de graven waarvoor een concessie van 50 jaar werd aangevraagd en waarvan de concessie ondertussen vervallen is. 

Nog tot 31 december 2021 hebben nabestaanden de mogelijkheid om:

  • een naamplaatje aan te vragen
  • herdenkingstekens en grafmonumenten weg te nemen
  • een hernieuwing van de concessie aan te vragen

Mogelijkheden voor nabestaanden

Nabestaande kunnen zelf herdenkingstekens en grafmonumenten verwijderen

Nabestaanden hebben de mogelijkheid om herdenkingstekens of grafmonumenten van vervallen graven, nissen en urnenkelders te verwijderen. Hiervoor maken nabestaanden een afspraak met de dienst Burgerzaken.

Aanvragen tot het verwijderen van herdenkingstekens en grafmonumenten kan tot en met 31 december 2021.

Nadat de aanvraagtermijn verstreken is, worden de grafzerk, nis of urnenkelder en de ornamenten eigendom van de gemeente. De grafmonumenten worden weggenomen.

Nabestaanden kunnen een naamplaatje aanvragen

Tegen vergoeding kan een naamplaatje aangevraagd worden met de naam, het geboorte- en overlijdensjaar van de overledene. Dat naamplaatje krijgt een plaats op de heringerichte begraafplaats.

Een naamplaatje aanvragen kan tot en met 31 december 2021. Telkens na afspraak bij de dienst Burgerzaken. 

Aanvraag naamplaatje: 250 euro
Aanvraag naamplaatje kindergraven of oudstrijders: gratis
Verlenging naamplaatje strooiweide: 250 euro

Nabestaanden kunnen een concessie aanvragen voor een niet-geconcedeerd graf, nis of urnenkelder

Nabestaanden kunnen een concessie van 30 jaar vragen voor een vervallen niet-geconcedeerd graf, nis of urnenkelder.

Bij een graf in volle grond, vindt een ontgraving en verplaatsing naar een grafkelder plaats. De kelder wordt door de gemeente aangeduid. De gemeente staat in voor de ontgraving en verplaatsing naar de nieuwe rustplaats. De kosten zijn ten laste van de nabestaanden (ontgraving stoffelijk overschot bedraagt 1 000 euro, ontgraving urne bedraagt 250 euro).

Bij nis of urnenkelder blijft de as bewaard in de reeds aangekochte nis/urnenkelder. De mogelijkheid bestaat om de concessie uit te breiden tot max. 2 personen.

De omvorming van een niet-geconcedeerde begraving naar een concessie dient te gebeuren door de echtgenoot of samenwoonden partner of door de nabestaanden 1e of 2e graad (partner, ouders, grootouders, kinderen of kleinkinderen).

De aanvraag voor een concessie dient te gebeuren voor 31 december 2021. Een concessie kost 1 000 euro (graven die een duurtijd hadden van 15 jaar).

Nabestaanden kunnen een bestaande concessie hernieuwen voor 30 jaar

Nabestaanden hebben de mogelijkheid om een hernieuwing van een concessie aan te vragen voor graven, nissen en urnenkelders waarvan de concessie van 50 jaar verlopen is.

De concessie wordt dan met 30 jaar verlengd. Een hernieuwing van een vervallen concessie dient aangevraagd te worden na afspraak bij de dienst Burgerzaken.

Is de concessie van 50 jaar nog niet vervallen, dan hoeven nabestaanden niets te doen.

De aanvraag voor een hernieuwing van de concessie dient te gebeuren voor 31 december 2021.

De verlenging van een concessie bedraagt 750 euro (graven die een duurtijd hadden van 50 jaar). Voor kindergraven en oudstrijders is dit gratis. Ook voor eeuwigdurende concessies (bewijskracht van deze eeuwigdurende concessie ligt bij nabestaanden).

Hoe worden de graven geruimd? 

Niet-geconcedeerde graven

De overgebleven grafmonumenten en herdenkingstekens worden verwijderd. Het stoffelijk overschot van een graf in volle grond blijft momenteel liggen. Het perk wordt gepast bedekt met groenaanleg dat opgenomen wordt in een nieuw ontwerp van begraafplaats. De as van nis of urnenkelder wordt uitgestrooid.

De daadwerkelijke ruiming van de graven (de stoffelijke overschotten) doen wij pas als op de begraafplaats behoefte is aan ruimte. Dit kan direct na het verwijderen van de grafmonumenten gebeuren, maar kan ook nog vele jaren duren.

Geconcedeerde graven waarvan de concessie niet wordt verlengd

De overgebleven grafmonumenten en herdenkingstekens worden verwijderd. De stoffelijke overschotten worden verwijderd uit de grafkelder en herbegraven in een knekelgraf. In een knekelgraf worden de stoffelijke overschotten begraven nadat het oorspronkelijke graf van de overledene is geruimd.

Dit oorspronkelijke graf zal een plaats krijgen op de nieuw ingerichte begraafplaats. De oorspronkelijke kelder wordt eigendom van de gemeente en zal een nieuwe bestemming krijgen.

FASE 3 - oudstrijders en kinderkerkhof

Op 1 april 2021 startte procedure tot verlenging van de concessies voor de oudstrijders en de kindergraven.

Een hernieuwing van de concessies met 30 is mogelijk en is volledig gratis voor de graven, nissen en urnenkelders van de oudstrijders en kindergraven.

Ook hier krijgen nabestaanden de mogelijkheid om een naamplaatje aan te vragen, indien een hernieuwing van de concessie niet gewenst is. Zowel voor de kindergraven als voor de oudstrijders worden aparte herdenkingsmuur voorzien in de nieuw ingerichte begraafplaats.

Een naamplaatje of een hernieuwing van de concessie moet aangevraagd worden bij de dienst Burgerzaken en is volledig gratis. Aanvragen dienen te gebeuren voor 31 december 2021.

Info

  • Raadpleeg hier het volledige overzicht van graven of maak een afspraak op het gemeentehuis om het plan in te kijken.
  • Aan de graven zelf werden de nodige infoborden voorzien.
  • Wens je als nabestaande zelf over te gaan tot het verwijderen van de herdenkingstekens, of heb je hierover vragen, maak dan eerst een afspraak met de dienst Burgerzaken 02 254 12 57 of burgerzaken@machelen.be.