Herinrichting begraafplaatsen

De begraafplaatsen zijn een plaats waar we onze dierbaren begraven. Maar ook een plek om te gedenken, een plek van bezinning en rust. Daarom wordt de begraafplaats in Machelen heringericht. 

Opzet is een rustgevend geheel van graven, urnen, strooiweiden en sterretjesweiden te creëren.

We kiezen voor duurzame, bio-diverse, groene en toegankelijke begraafplaatsen. Een rustplek voor onze inwoners, met de nodige sanitaire voorzieningen.

Wij realiseren ons dat het herinrichten van begraafplaatsen gevoelig ligt. We pakken dit dan ook heel zorgvuldig en gefaseerd aan.

FASE 1 – Ontruiming vervallen niet-geconcedeerde graven

We starten de ontruiming van de graven, nissen en urnenkelders waarvoor geen concessie genomen werd en waarvan de termijn vervallen is (ouder dan 15 jaar).

Aan de graven en de ingang van de begraafplaats zal een bericht geplakt worden dat de graven worden ontruimd. Nabestaanden krijgen zo de tijd om het grafmonument en herdenkingstekens te verwijderen, een naamplaatje of een concessie aan te vragen.

  • 01.10.2020 tot 30.09.2021: aankondiging van de procedure tot ontruiming
  • 01.01.2021 tot 30.06.2021: mogelijkheid om een concessie of naamplaatje aan te vragen
  • 01.04.2021 tot 30.09.2021: mogelijkheid om herdenkingstekens en grafmonumenten weg te nemen
  • 15.11.2021: vanaf deze datum kunnen de eerste ontruimingen gebeuren.

FASE 2 – Hernieuwing van de vervallen geconcedeerde graven

Vanaf 1 januari 2021 start de procedure tot ontruiming van de vervallen geconcedeerde graven, nissen en urnenkelders. Dit zijn de graven waarvoor een concessie van 50 jaar werd aangevraagd en waarvan de concessie ondertussen vervallen is. 

  • 01.01.2021 tot 31/12/2021 : aankondiging van de procedure tot hernieuwing concessie of ontruiming
  • 01.04.2021 tot 30.09.2021: mogelijkheid om de concessie te vernieuwen of naamplaatje aan te vragen
  • 01.04.2021 tot 30.09.2021: mogelijkheid om herdenkingstekens en grafmonumenten weg te nemen
  • Na 01.01.2022: vanaf deze datum kunnen de eerste ontruimingen gebeuren.

Mogelijkheden voor nabestaanden

Nabestaande kunnen zelf herdenkingstekens en grafmonumenten verwijderen

Nabestaanden hebben de mogelijkheid om herdenkingstekens of grafmonumenten van vervallen graven, nissen en urnenkelders te verwijderen. Hiervoor maken nabestaanden een afspraak met de dienst Burgerzaken.

Aanvragen tot het verwijderen van herdenkingstekens en grafmonumenten kan van 1 april 2021 tot en met 30 september 2021.

Nadat de aanvraagtermijn verstreken is, worden de grafzerk, nis of urnenkelder en de ornamenten eigendom van de gemeente. De grafmonumenten worden weggenomen.

Nabestaanden kunnen een naamplaatje aanvragen

Tegen vergoeding kan een naamplaatje aangevraagd worden met de naam, het geboorte- en overlijdensjaar van de overledene. Dat naamplaatje krijgt een plaats op de heringerichte begraafplaats.

Een naamplaatje aanvragen voor de niet-geconcedeerde graven fase 1 kan van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor de geconcedeerde graven fase 2 kan dat van 01.04.2021 tot en met 30.09.2021. Telkens na afspraak bij de dienst Burgerzaken.

Nabestaanden kunnen een concessie aanvragen voor een niet-geconceerd graf, nis of urnenkelder

Nabestaanden kunnen een concessie van 30 jaar vragen voor een vervallen niet-geconcedeerd graf, nis of urnenkelder.

Bij een graf in volle grond, vindt een ontgraving en verplaatsing naar een grafkelder plaats. De kelder wordt door de gemeente aangeduid. De gemeente staat in voor de ontgraving en verplaatsing naar de nieuwe rustplaats. De kosten zijn ten laste van de nabestaanden.

Bij nis of urnenkelder blijft de as bewaard in de reeds aangekochte nis/urnenkelder. De mogelijkheid bestaat om de concessie uit te breiden tot max. 2 personen.

De omvorming van een niet-geconcedeerde begraving naar een concessie dient te gebeuren door de echtgenoot of samenwoonden partner of door de nabestaanden 1e of 2e graad (partner, ouders, grootouders, kinderen of kleinkinderen).

De aanvraag voor een concessie dient te gebeuren in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021.

Nabestaanden kunnen een bestaande concessie hernieuwen voor 30 jaar

Nabestaanden hebben de mogelijkheid om een hernieuwing van een concessie aan te vragen voor graven, nissen en urnenkelders waarvan de concessie van 50 jaar verlopen is.

De concessie wordt dan met 30 jaar verlengd. Een hernieuwing van een vervallen concessie dient aangevraagd te worden na afspraak bij de dienst Burgerzaken.

Is de concessie van 50 jaar nog niet vervallen, dan hoeven nabestaanden niets te doen.

De aanvraag voor een hernieuwing van de concessie dient te gebeuren in de periode tussen 1 april 2021 en 30 september 2021.

Hoe worden de graven geruimd? 

Niet-geconcedeerde graven

De overgebleven grafmonumenten en herdenkingstekens worden verwijderd. Het stoffelijk overschot van een graf in volle grond blijft momenteel liggen. Het perk wordt gepast bedekt met groenaanleg dat opgenomen wordt in een nieuw ontwerp van begraafplaats. De as van nis of urnenkelder wordt uitgestrooid.

De daadwerkelijke ruiming van de graven (de stoffelijke overschotten) doen wij pas als op de begraafplaats behoefte is aan ruimte. Dit kan direct na het verwijderen van de grafmonumenten gebeuren, maar kan ook nog vele jaren duren.

Geconcedeerde graven waarvan de concessie niet wordt verlengd

De overgebleven grafmonumenten en herdenkingstekens worden verwijderd. De stoffelijke overschotten worden verwijderd uit de grafkelder en herbegraven in een knekelgraf. In een knekelgraf worden de stoffelijke overschotten begraven nadat het oorspronkelijke graf van de overledene is geruimd.

Dit oorspronkelijke graf zal een plaats krijgen op de nieuw ingerichte begraafplaats. De oorspronkelijke kelder wordt eigendom van de gemeente en zal een nieuwe bestemming krijgen.

FASE 3 - oudstrijders en kinderkerkhof

Vanaf 1 april 2021 start procedure tot verlenging van de concessies voor de oudstrijders en de kindergraven.

Een hernieuwing van de concessies met 30 is mogelijk en is volledig gratis voor de graven, nissen en urnenkelders van de oudstrijders en kindergraven.

Ook hier krijgen nabestaanden de mogelijkheid om een naamplaatje aan te vragen, indien een hernieuwing van de concessie niet gewenst is. Zowel voor de kindergraven als voor de oudstrijders worden aparte herdenkingsmuur voorzien in de nieuw ingerichte begraafplaats.

Een naamplaatje of een hernieuwing van de concessie moet aangevraagd worden bij de dienst Burgerzaken en is volledig gratis. Aanvragen dienen te gebeuren tussen 1 april 2021 en 30 september 2021.

Info

Raadpleeg hier het volledige overzicht van graven of maak een afspraak op het gemeentehuis om het plan in te kijken.

Aan de graven zelf worden ook de nodige infoborden voorzien.

Wens je als nabestaande zelf over te gaan tot het verwijderen van de herdenkingstekens, of heb je hierover vragen, maak dan eerst een afspraak met de dienst Burgerzaken 02 254 12 57 of burgerzaken@machelen.be.