Herinrichting begraafplaatsen

De begraafplaatsen zijn een plaats waar we onze dierbaren begraven. Maar ook een plek om te gedenken, een plek van bezinning en rust. Daarom wordt de begraafplaats in Machelen heringericht. 

Opzet is een rustgevend geheel van graven, urnen, strooiweiden en sterretjesweiden te creëren.

We kiezen voor duurzame, bio-diverse, groene en toegankelijke begraafplaatsen. Een rustplek voor onze inwoners, met de nodige sanitaire voorzieningen.

Wij realiseren ons dat het herinrichten van begraafplaatsen gevoelig ligt. We pakken dit dan ook heel zorgvuldig en gefaseerd aan.

Voor deze herinrichting gaat het lokaal bestuur niet over 1 nacht ijs. Er is een samenwerking met Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, Pro-Natura, vrederechter Gilbert Putteman en de Heemkundekring Machala.

Regelgeving

Begraafplaatsen zijn geregeld door Vlaamse regelgeving. De eeuwigdurende concessies zijn door een wet van 1971 omgezet naar concessies van 50 jaar.

De gemeenteraad heeft in het najaar van 2020 het huishoudelijk, politie- en retributiereglement op de begraafplaatsen hernieuwd en aangepast aan de hogere regelgeving. Voor de niet-geconcedeerde graven zijn we nog verder gegaan. Daar hebben we de grafrust bepaald op 15 jaar in plaats van de 10 jaar zoals door de regelgeving voorgeschreven.

Indeling begraafplaats

Nu en in de toekomst blijft de mogelijkheid om zich te laten begraven op een niet geconcedeerde wijze: graven (in volle grond), columbarium of urnenkelder. Dat blijft gratis en men heeft dan een zekerheid van 15 jaar. Het laten verstrooien van de as blijft ook mogelijk, en ook dat blijft gratis.

De gemeentelijke begraafplaats is pluralistisch, er worden geen aparte percelen ingericht op basis van geloofsovertuiging.

De enige aparte percelen die er zijn en blijven zijn de percelen waar de oorlogsslachtoffers, oud-oorlogsstrijders/verzetstrijders worden begraven. Ook voor de kindergraven blijft een apart perceel voorzien.

Nieuw op de heringerichte begraafplaats zal een zone zijn waar de natuurbegraafplaats komt, ook zonder onderscheid naar geloofsovertuigingen.

<<< huidige indeling begraafplaats

<<< toekomstconcept begraafplaats

Wij realiseren ons dat het herinrichten van begraafplaatsen gevoelig ligt. Daarom dat de gemeente dit heel zorgvuldig en gefaseerd aanpakt.

Gefaseerde herinrichting

Vorig jaar konden nabestaanden een (verlenging van een bestaande) concessie of naamplaatje aanvragen en bestond de mogelijkheid om herdenkingstekens en grafmonumenten weg te nemen.

Een volgende fase start 22 augustus 2022. Gefaseerd zullen de werken op de begraafplaats uitgevoerd worden. We voorzien het ruimen van de graven voor Allerheiligen zodat iedereen in alle sereniteit zijn geliefden kan herdenken.

22 augustus – 1 november

1e fase: op perk F wordt een knekelput aangelegd. Hiervoor worden de grafzerken van de graven in volle grond (waarvoor geen concessie is) verwijderd en worden de stoffelijke overschotten verplaatst naar de knekelput.

2e fase – grafkelders waarvan de concessie vervallen is en niet verlengd: de stoffelijke overschotten worden verplaatst naar de knekelput en de grafzerken worden verwijderd.

3e fase – de grafzerken van de graven in volle grond (waarvoor geen concessie werd aangevraagd) worden verwijderd. Perken M &O en de perken met graven jonger dan 15 jaar blijven behouden.

4e fase: plaatsen van de kunstwerken aan de knekelput, aan de graven van de oudstrijders, aan het kinderkerkhof en de algemene graven. Na het plaatsen van de kunstwerken worden de naamplaatjes aangebracht.

Het kerkhof blijft toegankelijk voor het publiek. De delen waar gewerkt wordt zal afgeschermd worden zodat de sereniteit blijft behouden.

1 november – 2023

Na 1 november en in 2023 zal de verdere inrichting gebeuren. Met name de aanleg van de paden, struiken en bomen.

Het college heeft beslist om de graven van de oudstrijders en de graven op kinderkerkhof op te nemen in de lijst van graven van lokaal historisch belang. Dat betekent dat er aan deze perken geen ontgravingen of veranderingen zullen gebeuren.

Mogelijkheden tot begraven 

Begraven zonder concessie

Graf in volle grond
Urnenkelder
Nis columbarium
Asverstrooiing
Gratis gratis  gratis Gratis
15 jaar 15 jaar 15 jaar Naamplaatje 15 jaar
1 persoon 1 persoon 1 persoon 1 persoon
Geen verlenging mogelijk, tenzij aanvraag naar concessie Geen verlenging mogelijk, tenzij aanvraag naar concessie Geen verlenging mogelijk, tenzij aanvraag naar concessie Verlenging van naamplaatje mogelijk van 30 jaar
Mogelijk tot overgaan naar concessie van 30 jaar mits ontgraving Mogelijk tot overgaan naar concessie van 30 jaar Mogelijk tot overgaan naar concessie van 30 jaar  
Mogelijk tot aanvragen van een naamplaatje € 250 Mogelijk tot aanvragen van een naamplaatje € 250 Mogelijk tot aanvragen van een naamplaatje € 250 Mogelijk tot aanvragen van een naamplaatje € 250

Begraven met concessie

Grafkelder
Urnenkelder
Nis columbarium
€ 1 500/p.

€ 1 500/p.

€ 1 500/p.

30 jaar 30 jaar 30 jaar
1 of 2 perso(o)n(en) 1 of 2 perso(o)n(en) 1 of 2 perso(o)n(en)
Verlenging met 30 jaar mogelijk (€ 1 000/p.) Verlenging met 30 jaar mogelijk (€ 1 000/p.) Verlenging met 30 jaar mogelijk (€ 1 000/p.)
Mogelijk tot aanvragen van een naamplaatje € 250 Mogelijk tot aanvragen van een naamplaatje € 250 Mogelijk tot aanvragen van een naamplaatje € 250

Voor personen die niet ingeschreven zijn in de gemeente wordt dit tarief verhoogd met 50 %.

Meer informatie

Voor vragen of informatie kan je terecht bij de dienst Burgerzaken op 02 254 12 27 of burgerzaken@machelen.be