Machtiging voor het gebruik van standplaatsen

Als u een standplaatstaxi wil uitbaten, vraagt u, naast uw exploitatievergunning, een aparte machtiging aan. De aanvraag, verlenging of wijziging van uw vergunning vraagt u online aan via https://centaurus2020.vlaanderen.be.

Voorwaarden

Elk voertuig dat gebruikt maakt van een standplaats als taxi ingezet wordt, moet minstens voldoen aan Euronorm 5 met betrekking tot de uitstoot van voertuigen.

Elk voertuig dat ingezet wordt als standplaatstaxi is uitgerust met een taxibalk.

Bedrag

200 euro per jaar en per voertuig dat vermeld staat in de machtiging.

Verplichtingen voor exploitant

  • Reclame kan op het koetswerk van het voertuig of op de achterruit.
  • Reclame in strijd met de openbare orde, goede zeden, van politieke aard of misleidend voor de klant, is niet toegelaten.
  • Bestickering om aan te duiden dat het om een elektrisch voertuig of een voertuig op waterstof gaat, is toegestaan.
  • Er wordt uitsluitend Nederlands gesproken, tenzij de klant deze taal niet of niet voldoende machtig is.
  • Gevonden voorwerpen brengt de chauffeur binnen de 2 kalenderdagen af bij de politie.
  • Klanten met een blindengeleidehond of assistentiehond moeten worden opgenomen; andere huisdieren mag u weigeren.
  • De bestuurder gedraagt zich beleefd tegenover de klanten.
  • De bestuurder gaat, vooraleer het voertuig te starten, na of alle deuren goed dicht zijn.
  • De bestuurder staat altijd in voor netheid van de taxistandplaatsen.
  • De bestuurder gedraagt zich op correcte wijze en met inachtneming van de verkeersregels in het verkeer.