Mobiliteitsbeleid

Het lokaal bestuur streeft naar een veilige, duurzame en aangename gemeente om in te wonen.

Momenteel werken we aan een nieuw mobiliteitsplan, in samenwerking met de firma Vectris. 

Het nieuwe mobiliteitsplan zal rekening houden met een aantal belangrijke speerpunten:

  • Meer aandacht voor fietsers en voetgangers in de woonzones en dorpskernen
  • Een doordacht parkeerbeleid waardoor sluip-parkeren wordt ontmoedigd en afgeraden, met mogelijkheid tot onder meer kort parkeren voor winkelen
  • Goede verbindingen voor zwakke weggebruikers tussen de “buitenwijken” en de dorpskernen
  • Weren van sluipverkeer in dorpskernen
  • Splitsing van doorgaand en bestemmingsverkeer
  • Verkeer van en naar de bedrijvenzones moet zo snel mogelijk aansluiting hebben op gewestwegen en snelwegen
  • Ontlasting van de Woluwelaan in Diegem centrum van doorgaand verkeer
  • Veiligheid aan schoolpoorten
  • Bereikbaarheid per fiets en te voet van de scholen, sport – en vrijetijdssites, parken, …

Dit mobiliteitsplan komt tot stand na inspraak van de adviesraden, stakeholders en inwoners. Het analyserapport van de laatst inspraaksessies vind je onderaan.