Nood- en interventieplannen

Sinds 2006 moet elke gemeente een veiligheidscel hebben die instaat voor de noodplanning. 

Het opstellen van nood- en interventieplannen, het organiseren van rampenoefeningen en het informeren van de bevolking, moeten ervoor zorgen dat we voorbereid zijn op mogelijke noodsituaties.

Ook in onze gemeente kunnen er zich rampen voordoen. Een ernstig spoorwegongeval, een ontploffing, een giftige gaswolk die vrijkomt, een zware brand, ... het zijn allemaal gevaren waar we rekening mee moeten houden en op voorbereid moeten zijn. 

Het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) beschrijft hoe een noodsituatie wordt aangepakt. Het regelt de inzet van de verschillende hulpdiensten (brandweer, politie, medische diensten,...) bij een ramp of zwaar ongeval. Het geeft een overzicht van de organisatie en de werkwijze van zowel bestuurlijk (gemeentelijk crisiscentrum) als operationeel (CP-OPS) optreden op gemeentelijk niveau.

Voor algemene informatie: www.crisisvlaamsbrabant.be