Veiligheidscel

Een efficiënte rampenbestrijding vergt een nauwe en vlotte samenwerking tussen de betrokken disciplines (hulpdiensten).┬áDeze samenwerking kan enkel tot stand komen als de voorbereiding op een rampenbestrijding multidisciplinair wordt aangepakt.┬áDit gebeurt in de veiligheidscel.

De veiligheidscel bestaat uit de burgemeester, de noodplanambtenaar en vertegenwoordigers van de verschillende disciplines en kan eventueel uitgebreid worden met andere specialisten.

De belangrijkste taken van de veiligheidscel zijn:

  • opstellen en actualiseren van de nood- en interventieplannen
  • organiseren van oefeningen
  • evalueren van noodsituaties en oefeningen
  • organiseren van voorafgaande informatie over de noodplanning
  • opmaken van de risico's en risicoanalyse