Ramp - 112 bellen

Indien u getuige bent van een ramp, bel dan het noodnummer 112.

Wat moet u vermelden?

  • het juiste adres van de plaats waar de ramp zich voordoet
  • de juiste informatie over de ramp (soort ramp)
  • de omvang van de ramp omschrijven, probeer het aantal slachtoffers te schatten
  • beantwoord de vragen op een duidelijke manier

Alle gesprekken die bij de alarmcentrale binnenkomen, worden opgenomen om ze terug te kunnen beluisteren. De centrale registreert het meldnummer. Daarmee kan indien nodig worden teruggebeld naar de melder voor nadere informatie.