Ramp - wat te doen?

In geval van een ramp dient u zich te houden aan welbepaalde richtlijnen. U zult tevens verwittigd worden door rondrijdende politievoertuigen met luidsprekers, de verspreiding van de nodige berichten via VRT-radio, en -tv, het meedelen via brief, via Be-alert, de gemeentelijke website, de sociale media, ...

Blijf binnen

Blijf binnen, waar u zich ook bevindt: thuis, op kantoor, op school, in een winkel of in de wagen. Indien u buiten bent, stap dan ergens binnen waar u beschut bent en blijf daar tot het einde van het alarm. Breng iedereen die onbeschut is naar binnen: volwassenen, kinderen en huisdieren.

Sluit ramen en deuren

Sluit ramen en deuren van uw woning en alles wat rook of gassen zou kunnen doorlaten. In de wagen sluit u de ramen en het open dak en schakel de verwarming, ventilatie en airconditioning uit.

Luister naar de media 

Volg radio, TV, sociale media, gemeentelijke website op de voet. Deze kanalen delen de nodige richtlijnen mee.

Vermijd onnodig telefoneren

Grijp niet onnodig naar uw vaste of mobiele telefoon. De telefoonlijnen moeten vrij blijven voor de hulpdiensten.

Laat uw kinderen op school

Uw kinderen zijn veilig op school. Hun leerkrachten kennen de vijf beschermende maatregelen en passen deze toe. Ga uw kinderen dus niet halen op school, u zou hen en uzelf in gevaar brengen.