Subsidie jeugd, sport en cultuur

Erkende verenigingen jeugd, sport en cultuur kunnen per werkingsjaar een subsidieaanvraag indienen voor een specifiek project dat ze willen integreren in hun reguliere werking en dat bijdraagt tot het behalen van de doelstellingen van het lokaal bestuur inzake:

  • Bereiken van sociale doelgroepen
  • Betaalbaarheid van deelname aan het verenigingsleven
  • Integratie
  • Inclusie
  • Vlaams karakter van de gemeente
  • Duurzamer werken

Het college bepaalt jaarlijks de prioritaire doelstellingen waarop elke erkende jeugd-, sport- of cultuurvereniging kan intekenen. Door middel van een eenvoudige pitch kan een project ingediend worden.

Doestellingen het seizoen 22-23

  1. Ontwikkelen van een aanbod van jouw vereniging tijdens naschoolse opvang op school. Denk hierbij aan sport op school, muziekles, voorleesmomenten, spelletjes, … Dit kan tijdens de naschoolse opvang maar ook op woensdagnamiddag
  2. Uitbreiding van het huidig aanbod kleuteropvang (2,5 tem 5 jaar) voor zowel naschoolse periode als tijdens schoolvakanties. Voor jonge kinderen is het vrijetijdsaanbod beperkt. Veel activiteiten zijn georiënteerd op kinderen van de lagere school. Nochtans is hier nood aan. Denk aan een aanbod van multimove, kleuterdans, kleuterturnen, voorlezen, knutselen. Kan je met jouw vereniging ruimte maken voor een uurtje of een paar uurtjes aanbod voor kleuters?

Subsidie

Minimaal worden alle gemaakte onkosten terugbetaald. De maximale subsidie bedraagt 2 500 euro per vereniging.

Een jury zal oordelen over de ingediende projecten en je krijgt de kans om jouw project uit de doeken te komen doen en de jury te overtuigen van jouw project.

Aanvragen

De subsidie aanvragen kan door het aanvraagformulier ingevuld te bezorgen aan de dienst Vrije tijd voor 15 augustus. Alle inzendingen worden zorgvuldig bekeken en elke vereniging die een voorstel indient zal hierover gecontacteerd worden.

Voor meer informatie kan je de dienst Vrije tijd contacteren via vrijetijd@machelen.be of op 02 254 12 01.