Subsidie jeugd, sport en cultuur

Erkende verenigingen jeugd, sport en cultuur kunnen op basis van het afgelopen verenigingsjaar een subsidieaanvraag indienen om hun werking te ondersteunen.

Het subsidiereglement heeft als doel om verenigingen:

  • te ondersteunen in hun algemene werking en hen te stimuleren om een kwalitatief vrijetijdsaanbod te bieden aan onze bevolking
  • te stimuleren om in te zetten op zelfredzaamheid en ondernemerschap
  • mee te laten werken aan het behalen van de doelstellingen van het lokaal bestuur inzake bereiken van sociale doelgroepen, betaalbaarheid van deelname aan het verenigingsleven, integratie, Vlaams karakter van de gemeente, het verduurzamen en de kwaliteit van de verenigingsactiviteiten (zie subsidie doelgroepenwerking jeugd, cultuur en sport).
  • hun kwaliteit van de begeleiders/vrijwilligers/trainers te verhogen.

Aanvragen

Een erkende vereniging kan een subsidieaanvraag indienen uiterlijk op 30 september na afloop van het werkingsjaar, zoals bepaald in artikel 5 van het subsidiereglement.

De subsidie aanvragen kan door onderstaande zaken ingevuld te bezorgen aan de dienst Vrije tijd:

Het complete subsidiedossier kan ingediend worden:

  • per mail naar vrijetijd@machelen.be met als onderwerp ‘subsidies + naam vereniging’
  • op papier te bureau dienst vrije tijd. Een afspraak maken kan via vrijetijd@machelen.be of via 02 254 12 01
  • per post op het adres van het gemeentehuis: Dienst Vrije tijd, Woluwestraat 1, 1830 Machelen met als onderwerp ‘subsidies + naam vereniging’