Animator worden

Bezorg kinderen de paas- of zomervakantie van hun leven!

Ben je creatief? Heb je zin voor verantwoordelijkheid en initiatief? Speel je graag met kinderen? Dan is dit de geknipte vakantiejob voor jou!

Tijdens de paas- en zomervakantie kan je als animator aan de slag binnen onze speelpleinwerking aan site Bosveld.

De inschrijvingen van de animatoren voor de paas- en zomervakantie 2021 is geopend. Let wel, de inschrijvingen voor de paasvakantie sluiten af op maandag 22 februari en die van de zomervakantie sluiten af op maandag 3 mei.

Aanwervingsvoorwaarden

16 jaar/ je wordt dit jaar 16?

Dan ben jij onze kandidaat-animator. Je voldoet ook aan de volgende voorwaarden:

  • student zijn in het middelbaar, hoger of universitair onderwijs,
  • houder zijn van het attest erkende basiscursus animator (attest basisvorming jeugdverantwoordelijke, toegekend door het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, bestuur voor Sociaal-Cultureel Werk, dienst Jeugdwerk)

15 jaar?

Je bent nog te jong om een kandidaat-animator te zijn. Je kan wel al tijd winnen door een animatorcursus te volgen bij een erkende jeugdwerkvorming. Onderaan de webpagina vind je een overzicht terug van de erkende jeugdwerkvormingen.

De gemeente betaalt voor haar inwoners het cursusgeld terug tot min. 75% en max. 100%. Je doet wel je stage bij speelplein Maditopia en je neemt als animator deel op het speelplein.

Op https://www.machelen.be/kadervorming-animatoren vind je meer over kadervorming animatoren.

Loonvoorwaarden

Er zijn twee soorten contracten die je kan krijgen als animator, afhankelijk van je ervaring in het jeugdwerk. Het statuut ‘animator’ en een vrijwilligerscontract.

Contract animator

Je wordt tewerkgesteld onder het statuut van 'animator' binnen de sociaal-culturele sector.¬†Onder dat statuut betalen wij je zo’n 80 euro per dag als je in het bezit bent van een attest als animator, d.w.z. dat je ook al je stage gedaan hebt.

Jaarlijks mag je maximaal 25 dagen als animator werken. Deze dagen staan volledig los van de 475 uren als jobstudent.

Contract vrijwilliger

Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarde of doe je je stage op het speelplein, dan krijg je een vrijwilligerscontract en een vrijwilligersvergoeding per dag. Deze vergoeding bedraagt dit jaar 34,71 euro per dag.

Solliciteren

Interesse?

Je kan dit formulier ook ophalen bij de dienst Vrije tijd.