Animator worden

Bezorg kinderen de paas- of zomervakantie van hun leven!

Ben je creatief? Heb je zin voor verantwoordelijkheid en initiatief? Speel je graag met kinderen? Dan is dit de geknipte vakantiejob voor jou!

Tijdens de paas- en zomervakantie kan je als animator aan de slag binnen onze speelpleinwerking aan site Bosveld.

Aanwervingsvoorwaarden

Je komt in aanmerking voor kandidaat-animator als je 16 jaar bent bij de aanvang van het speelplein en aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • student zijn in het middelbaar, hoger of universitair onderwijs;

  • houder zijn van het attest basisvorming jeugdverantwoordelijke, toegekend door het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, bestuur voor Sociaal-Cultureel Werk, dienst Jeugdwerk;

  • als je na augustus 16 jaar wordt, moet je voor de aanvang van het speelplein een kadervormingssessie van minimum 60 uren gevolg hebben, ter verwerving van bovengenoemd attest.

Loonvoorwaarden

Er zijn twee soorten contracten die je kan krijgen als animator, afhankelijk van je ervaring in het jeugdwerk. Het statuut ‘animator’ en een vrijwiligerscontract.

Contract animator

Je wordt tewerkgesteld onder het statuut van 'animator' binnen de sociaal-culturele sector, waarbij je loon neerkomt op ongeveer 70 euro per dag, als je in het bezit bent van een attest als animator, d.w.z. dat je ook al je stage gedaan hebt.

Contract vrijwilliger

Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarde of doe je je stage op het speelplein, dan krijg je een vrijwilligerscontract en een vrijwilligersvergoeding per dag.

Solliciteren

Interesse? Vul dan razendsnel het het sollicitatieformulier in! Je kan dit ook ophalen bij de dienst Vrije tijd.

Alle voorwaarden tot solliciteren staan erin vermeld. Inschrijvingen voor de paasvakantie eindigen op 20 februari 2019.