Kadervorming animatoren

Heel wat steden en gemeenten betalen (een deel van) het inschrijvingsgeld van cursussen terug die zorgen voor de opleiding tot animator.

De gemeente Machelen hanteert hierbij volgende procedures en afspraken.

Terugbetaling: max 100%

Voorwaarden:

  • terugbetaling afhankelijk van het aantal aanvragen die de gemeente krijgt,
  • je moet je kandidaat stellen als animator voor één van de speelpleinen in Machelen
  • bewijs van opleiding tot animator behalen
  • bewijs binnenbrengen bij de dienst vrije tijd (jeugd)