Kadervorming animatoren

Heel wat steden en gemeenten betalen (een deel van) het inschrijvingsgeld van cursussen terug die zorgen voor de opleiding tot animator.

De gemeente Machelen hanteert hierbij volgende procedures en afspraken.

Terugbetaling: min. 75% en max. 100%

Voorwaarden:

  • terugbetaling afhankelijk van het aantal aanvragen die de gemeente krijgt,
  • je moet je kandidaat stellen als animator voor één van de speelpleinen in Machelen: stage en deelname als animator op het speelplein,
  • bewijs van opleiding tot animator behalen bij een erkende jeugdwerkvorming,
  • bewijs binnenbrengen bij de dienst Vrije tijd (jeugd) voor 15 november van het jaar waarin de cursus werd gevolgd.