Attest van Belgische nationaliteit

Het attest of bewijs van Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Dat attest wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

  • Je hebt de Belgische nationaliteit.
  • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

  • jezelf
  • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Je kan het attest van Belgische nationaliteit opvragen bij jouw gemeente.

Online

Via het online aanvraagformulier

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Heb je geen computer of internet?

Kom zonder afspraak naar de onthaalbalie van het gemeentehuis. Daar staan computers ter beschikking en kun je zelf aan de slag. De onthaalmedewerkers helpen je graag verder. Vergeet je identiteitskaart/verblijfskaart en pincode niet!

Telefonisch

Neem contact op met de dienst Burgerzaken op 02 254 12 57.
Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Wat meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

  • jouw eigen identiteitskaart.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • jouw eigen identiteitskaart.