Natuur en biodiversiteit

Wij proberen meer groene zones aan te leggen, groen toegankelijk te maken en verhardingen (oprit, parking …) te vermijden. Voordelen: groen neemt CO2 en fijn stof uit de lucht, zorgt voor meer biodiversiteit (verschillende soorten planten en dieren) en het vermindert de wateroverlast. Op deze manier wapenen we ons tegen de klimaatverandering. 

Wat doet de gemeente?

  • Aanleg en beheer van groen, zoals de fruitboomgaard, bermen, bloemenweides …
  • Pesticidevrij groenbeheer in de gemeente.
  • Onderzoeken hoe we zoveel mogelijk water natuurlijk kunnen laten afvloeien en infiltreren.
  • We organiseren een demosessie “Zet de bloemetjes buiten”. 

Wat kan u zelf doen?