Brandveiligheidsattest voor een publiek toegankelijke inrichting

Elke voor het publiek toegankelijke inrichting (PTI) moet voorafgaand aan de opening van de zaak een gunstig brandveiligheidsattest hebben.

Voorwaarden

Wie?

Publiek toegankelijke inrichtingen zijn gebouwen, lokalen of plaatsen, die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart) toegelaten.

Voorbeelden van publiek toegankelijke inrichtingen:

 • Restaurants
 • Cafés
 • Winkelruimtes
 • Jeugdlokalen
 • Sporthallen, zwembaden
 • Vergaderzalen, feestzalen
 • Bioscopen
 • Culturele centra, dienstencentra, congrescentra
 • Pop-ups

Sommige publiek toegankelijke inrichtingen (zoals toeristische logies, scholen, …) vallen niet onder deze regelgeving; hiervoor gelden andere bepalingen.

Wanneer?

Een brandveiligheidsattest is nodig in volgende gevallen:

 • Publiek toegankelijke inrichtingen die nieuw opgericht worden;
 • Inrichtingen waarin de hoofdfunctie wijzigt naar publiek toegankelijke inrichting;
 • Publiek toegankelijke inrichtingen die verbouwd of uitgebreid worden;
 • Publiek toegankelijke inrichtingen met een nieuwe exploitant;
 • Bij wijzigingen die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kunnen beïnvloeden;
 • Bij toename van het aantal toegelaten personen.

Brandveiligheidsonderzoek

Een brandveiligheidsattest kan slechts opgemaakt worden nadat de brandweer ter plaatse is geweest om een controle uit te voeren. De brandweer stelt na deze controle een brandveiligheidsverslag op. Dat onderzoek omvat een beschrijving van de bestaande toestand en de eventuele maatregelen die door de exploitant moeten worden getroffen om in overeenstemming te zijn met de geldende reglementering.

Procedure

Om een brandveiligheidsattest te bekomen, dient u een aanvraag in voor een brandveiligheidscontrole via het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier mag bezorgd worden aan economie@machelen.be.

De burgemeester zal de brandweer vervolgens opdracht geven tot het uitvoeren van een brandveiligheidsonderzoek. Op basis daarvan maakt de brandweer een brandveiligheidsverslag op. Dat vormt de basis voor het uiteindelijke brandveiligheidsattest dat wordt afgeleverd door de burgemeester.

Bedrag

De procedure bij de gemeente is gratis.
De brandweer kan een retributie aanrekenen voor de controle.

Regelgeving