Aanvullende belasting op personenbelasting (APB)

De gemeente heft een aanvullende belasting op de personenbelasting die door de federale overheid wordt geïnd. De aanvullende belasting wordt berekend door een percentage toe te passen op de basispersonenbelasting. In Machelen bedraagt de aanvullende belasting 5 %.

Voor wie?

Alle inwoners van de gemeente die onderworpen zijn aan de basispersonenbelasting.

Procedure

De gemeentebelasting wordt samen met de basispersonenbelasting geïnd door de federale overheid.

Het gedeelte bestemd voor de gemeente wordt later doorgestort aan de gemeente.

U vindt de bedragen van de gemeentebelasting helemaal op het einde van het aanslagbiljet. U krijgt dus geen aparte aanslag voor deze belasting.

Bezwaren worden eveneens behandeld door de overheid die de basisbelasting heeft gevestigd en niet door de gemeente.