College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen. Het college heeft ook een aantal specifieke bevoegdheden die bij wet of decreet bepaald zijn.

De algemeen directeur woont de vergaderingen van het college bij en maakt de verslagen op.

Het college vergadert één keer per week, op dinsdagnamiddag. De zittingen zijn niet openbaar en kan je dus niet bijwonen. Je kan je inschrijven op één van onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van het beleid.

Bij het begin van elke bestuursperiode tekent het college de nieuwe beleidslijnen uit voor de volgende zes jaar. De beleidsverklaring kan je lezen op www.machelen.be/beleidsverklaring

Samenstelling